Executive Search Detacheren Zelfstandige professionals
"Uw partner in toprecruitment!"
"De carrière-poort voor de juiste kandidaat!"
Notariële check op formule

Op dinsdag 12 september jl. hebben Peter Mannaerts van notariskantoor Mannaerts te Breda en Jan Varossieau, Managing Director van Connect2Select (rechts op de foto) een overeenkomst gesloten voor een notariële en dus objectieve controle op de toepassing van de regels binnen onze formule.

Deze controle zal jaarlijks plaatsvinden en zal zich richten op:

  • een correcte verwerking en storting van de aanbrengprovisies aan de scouts 
  • een correcte en volledige afdracht van de schenkingen aan het nog nader te bepalen goede doel.

Ons bereikte de vraag van een scout die zichzelf graag aan zou willen melden, maar de provisie liever naar een goed doel zag gaan i.p.v. in zijn eigen portemonnee.
Hier werken wij graag aan mee! Daarom geven wij de scouts de gelegenheid hun aanbrengprovisie (of een deel hiervan) via onze organisatie aan een goed doel te schenken.

Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een goed doel dat gerelateerd is aan het ondernemersschap in de derde wereld. Uw suggesties zijn van harte welkom!

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Contact
Connect2Select
Heusdenhoutseweg 44
4817 NC Breda
Tel: 06-30407497
E-mail: info@connect2select.net
Contactformulier