Executive Search Detacheren Zelfstandige professionals
"Uw partner in toprecruitment!"
"De carrière-poort voor de juiste kandidaat!"

Detachering/ Interim

Voor een goede match tussen de interim manager en uw organisatie houdt Connect2Select altijd een intakegesprek.

Vaste aandachtspunten hierbij zijn o.a:

  • De doelstellingen en cultuur van uw organisatie.
  • De opdracht die de interim manager zal moeten uitvoeren, het beoogde resultaat, de randvoorwaarden en de duur van de opdracht.
  • Het gewenste type interim manager: de veranderaar, de reorganisator, de teambuilder, de materiedeskundige of de overbruggingsmanager.
  • De ervaring, competenties, vaardigheiden, gedrag en kennis waarover de interim manager moet beschikken.
  • Afspraken over de gewenste procedure en de honorering.
  • Afspraken over de begeleiding, op te stellen plan van aanpak, de behoefte aan schaduwmanagement en de gewenste evaluatiemomenten om de voortgang en de kwaliteit te volgen en te waarborgen. 
  • Behoefte aan een eindrapportage door de interim manager, waarin hij naast de feitelijke ontwikkelingen en resultaten ook adviezen geeft met betrekking tot voortgang van de in gang gezette ontwikkelingen en een goede verankering van de bereikte resultaten in de organisatie, door preventatief en slagvaardig beleid. 
  • Evaluatieafspraken om na afloop van de plaatsing de kwaliteit te borgen en de voortgang te evalueren en te begeleiden.

Vervolgens selecteren wij voor u de kandidaten die aan uw criteria voldoen en stellen deze aan u voor. Wij streven ernaar om altijd minimaal twee kandidaten aan u te presenteren. 

Contact
Connect2Select
Heusdenhoutseweg 44
4817 NC Breda
Tel: 06-30407497
E-mail: info@connect2select.net
Contactformulier