Executive Search Detacheren Zelfstandige professionals
"Uw partner in toprecruitment!"
"De carrière-poort voor de juiste kandidaat!"

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Liliane Fonds

Zoals wij eerder hebben gemeld, hebben wij het Liliane Fonds gekozen voor de vrijwillige mogelijkheid de aanbrengprovisie (of een deel daarvan) over te maken aan een geselecteerd doel.

Jaarlijks geeft het Liliane Fonds aan duizenden kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke handicap in ontwikkelingslanden met relatief kleine bedragen een doeltreffende opstap voor hun verdere leven. De kosten voor revalidatie zijn ± € 130,- per kind. In 2006 werden er zo’n 65.000 kinderen geholpen door circa 2100 lokale contactpersonen.

Kinderen met een handicap zijn in de eerste plaats kinderen met dezelfde behoefte (aandacht, zorg en begrip) als alle kinderen overal op de wereld. Toch krijgen kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden lang niet alle kansen waar ze recht op hebben.

Dit geldt ook voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Mensen met een handicap hebben het in onze maatschappij al moeilijk in het arbeidsproces en dat is in de ontwikkelingslanden nog erger.

Dit gaat Connect2Select aan het hart en hierin zien wij ook de connectie met onze bedrijfsactiviteit. Met het Liliane Fonds hebben wij daarom afgesproken dat de schenkingen die wij doen, besteed worden aan scholingsprojecten gericht op werk en inkomen.

Met onze en uw steun helpen wij zo de jongeren met een handicap aan een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt en een kans op een zo zelfstandig mogelijk leven.

Voor meer informatie over dit doel verwijzen wij u graag door naar de website van het Liliane Fonds 

Elise Yameógo uit Burkina Faso kan nu met haar beugels zelf naar school lopen en daardoor onderwijs volgen.

Contact
Connect2Select
Heusdenhoutseweg 44
4817 NC Breda
Tel: 06-30407497
E-mail: info@connect2select.net
Contactformulier