Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Connect2Select niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.Connect2Select behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot de website en hierop gepresenteerde content (waaronder teksten, grafisch materiaal, procedures en uitgewerkte instrumenten). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Connect2Select, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, behalve voor het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik. Onze site(s) bevat(ten) verwijzingen (bv hyperlinks,banners of buttons) naar websites van derden. Connect2Select selecteert deze zorgvuldig, maar neemt hiervoor echter geen verantwoordelijkheid en kan u geen garanties geven voor de kwaliteit en inhoud van deze websites en/of de daarmee verbonden partijen. Connect2Select garandeert niet en sluit derhalve hiervoor ook iedere aansprakelijk uit, dat:

  • de informatie op de site, inclusief de informatie die door derden aangeleverd is, juist, actueel en volledig is;
  • de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;
  • dat derden niet onrechtmatig haar systemen (zullen) gebruiken

Hyperlinks naar de homepage zijn toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Connect2Select. Voor het plaatsen van links naar onderliggende pagina’s, zogenoemde ‘deeplinks’, moet vooraf toestemming worden gevraagd aan Connect2Select.

Op alle activiteiten van Connect2Select zijn de algemene voorwaarden, zoals op deze site vermeld van toepassing.