Executive search

Executive Search

Connect2Select onderscheidt zich van andere recruiters door headhunting via het bewezen effectieve scout recruitment instrument. Connect2Select gaat hierbij zeer discreet, zorgvuldig en professioneel te werk. Wij hanteren daarbij het onderstaande 10 stappen model:

1

Intake

Ieder traject start met een intakegesprek, waarbij een zorgvuldige analyse plaatsvindt van de vacature en de context binnen de organisatie. Het zoekprofiel wordt afgestemd op de doelstellingen van uw organisatie en op de gewenste organisatiecultuur. Aan de hand hiervan bepalen we de doelstellingen van de functie. En over welke kennis, vaardigheden, ervaring en competenties de juiste kandidaat dient te beschikken om succesvol te kunnen zijn binnen uw organisatie. Om een goed beeld te krijgen van de vacature voeren wij vaak meerdere gesprekken met sleutelfunctionarissen.

Tevens wordt de werving- en selectieprocedure inclusief een time-table op maat met u afgestemd om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen.

2

Profiel opstellen

Op grond van de informatie uit de intake wordt het profiel opgesteld en voorgelegd aan de opdrachtgever. Na goedkeuring wordt het zoekprofiel definitief vastgesteld en start het recruitmentproces.

3

Web-based kandidaat benadering

Het zoekprofiel wordt uitgezet via de relevante scouts uit het bestand van Connect2Select met het verzoek binnen uiterlijk 10 dagen hun kandidaten aan te leveren. Connect2Select benadert vervolgens zeer discreet en zorgvuldig de relevante kandidaten om te informeren of zij geïnteresseerd zijn en stuurt bij een eerste positieve reactie het functieprofiel toe. Daarna wordt geverifieerd of de kandidaat interesse heeft in een oriënterend gesprek.

Eventueel kan in overleg in het search-plan ook file-search, adverteren of target-search worden opgenomen. Als aanvulling op de webbased search benadering.

4

Selectie

Bij gebleken wederzijdse interesse wordt een oriënterend interview gepland. Dit is een uitgebreid interview waarbij de kandidaat meer informatie kan krijgen en middels een criteriagericht interview op de capaciteiten van de kandidaat wordt ingegaan. Na de interviews wordt een selectie gemaakt van die kandidaten die het best aan de selectiecriteria uit het profiel voldoen. Voor de presentatie aan de opdrachtgever wordt per kandidaat een rapportage gemaakt (soms kan er in overleg met de opdrachtgever aan de hand van een short-list eerst een voorpresentatie plaatsvinden). Hierin wordt de feitelijke informatie van de kandidaat opgenomen en aangevuld met een toelichting van de recruiter.

5

Kandidaat presentatie

In een gesprek met de opdrachtgever worden de kandidaten aan de hand van de rapportages gepresenteerd en kritisch besproken. Op grond hiervan wordt besloten welke kandidaten voor een kennismakingsgesprek worden uitgenodigd. De recruiter zal in principe bij de kennismakingsgesprekken aanwezig zijn om de voortgang verder te begeleiden.

6

Evaluatie

Wanneer alle kandidaten op gesprek zijn geweest, zal de recruiter met de opdrachtgever de gesprekskandidaten evalueren. Vervolgens vindt een verantwoorde selectie plaats van de geschikte kandidaat en/of er worden afspraken gemaakt voor next steps.

7

Referentie-onderzoek en Assessment Centre

Een gedegen referentieonderzoek wordt, in het kader van zowel het selectieproces als een goede potentiële begeleiding bij de start-up, geadviseerd. Ditzelfde geldt voor de toepassing van een goed assessment centre. Wij zetten deze beide instrumenten in overleg met u gericht in. Wij zien dit puur als eventuele extra checks op de reeds uit de procedure gekregen indrukken en informatie.

8

Onderhandeling

In de fase van de onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden kan de recruiter de opdrachtgever in de voorbereiding adviseren en tijdens het proces een onafhankelijke intermediairpositie innemen om de partijen op een professionele manier tot elkaar te brengen.

9

Follow-up

Gedurende de eerste drie maanden van het dienstverband of, indien gewenst langer, volgen wij de ingroei van de nieuwe functionaris en houden hiertoe contact met zowel hem/haar als de opdrachtgever. Mocht het nodig zijn dan zullen wij gevraagd en op eigen initiatief adviezen geven om tot een zo optimaal mogelijke invulling te komen. Dit in het belang van beide partijen die beiden bij een succesvolle functie-invulling en optimale motivatie gebaat zijn.

10

Evaluatie

Na deze drie maanden evalueren wij zowel bij de opdrachtgever als bij de kandidaat schriftelijk de tevredenheid over het verloop van de procedure.

Neem nu contact op voor een kennismakingsgesprek.

tn_699615a4e34bd2a4

Connect2select steunt het Liliane Fonds

Zoals wij eerder hebben gemeld, hebben wij het Liliane Fonds gekozen voor de vrijwillige mogelijkheid de aanbrengprovisie (of een deel daarvan) over te maken aan een geselecteerd doel. Jaarlijks geeft het Liliane Fonds aan duizenden kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke handicap in ontwikkelingslanden…

Blijf ons volgen