Privacy reglement

Omgaan met persoonlijke gegevens is inherent aan ons vak. Wij zien het als onze plicht hier zeer zorgvuldig en discreet mee om te gaan. Connect2Select is er verantwoordelijk voor te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen.

In het kader van onze recruitment activiteiten vragen wij u om persoonsgegevens. Dit zijn gegevens van scouts, kandidaten en opdrachtgevers. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de doelstelling, waarvoor ze opgevraagd worden. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van derden om. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten ons bedrijf toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Ook stellen wij geen informatie en/of adresbestanden beschikbaar aan derden en gaan wij zeer zorgvuldig om met de privacy van de bezoekers van onze site.

Connect2Select doet aan site optimalisatie en hiertoe worden geanonimiseerde gegevens bijgehouden en bewaard. Deze zijn nooit op de persoon te herleiden. Gegevens van kandidaten zullen wij alleen met toestemming van de kandidaat voorleggen aan een opdrachtgever en wij zullen altijd strikte anonimiteit betrachten over de identiteit van onze scouts.